Írja be, mit keres

Általános szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben felhasználója, illetve aktív szólgátató kíván lenni
Weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési
Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webes szolgáltatás működésével
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken
rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

· Üzemeltetői adatok ismertetése
· Az igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása
· A kínált szolgáltatások kategória besorolása
· A hirdetési rendszer működése
· Panaszkezelési információk, tudnivalók
· Az elállási jog ismertetése
· Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Dóczi János e.v.
Székhely: Budapest, 1155.Törökszekfű tér 2 fszt. 3.
Webszolgáltatás tulajdonosa: Dóczi János
Weboldal: Meglelem.hu
Szolgáltatás neve: Meglelem.hu
Adószám:67758092-1-42
Kapcsolattartók neve: Dóczi János, Czakó Ágnes, Foroszán Pál Márk
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: pal.foroszan@gmail.com
Telefonos elérhetőség: 06-20-399-30-20, 06-30-975-56-54 vagy 06-20-469-49-79

Igénybe vehető szolgáltatások köre

Természetes – és jogi személyek hirdethetik a szolgáltatásaikat a Webololdalunkon.
Ezen szolgáltatók elérhetőségei és a szolgáltatásaik kereshetőek az oldal látogatói számára. A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van értékelni az egyes szolgáltatókat.

A kínált szolgáltatások az alábbiak szerint kategorizálhatóak

A szolgáltatás jellege és a szolgáltatás elérhetősége; cím és szolgáltató.
A szolgáltatásokra vonatkozóan a megjelenített árak az Áfát tartalmazzák.

A hirdetés folyamata, hirdetés feltételei és a keresés – és értékelés menete

Szolgáltatás hozzáadása illetve hirdetés feladása csak regisztráció után lehetséges. A szolgáltató beleegyezik, hogy az általa kínált - és szolgáltatott szolgáltatásokkal kapcsolatos értékeléseket a weboldal üzemeltetője moderálhatja, indokolt esetben a szolgáltatást eltávolíthatja az oldalról. A kínált szolgáltatásokért a kizárólagos felelősség a szolgáltatást kínálót terheli.
Az weboldalon található szolgáltatók között a felhasználók a bal oldali menüpontok és az oldal felső részén található kereső mezők segítségével böngészhetnek. Bal oldalon, az oldalon található szolgáltatói kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol szolgáltatók találhatók, akkor ott megtekintheti a szolgáltatók rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, stb. Ha az adott kategóriában lévő összes szolgáltató nem fér ki egy oldalra, akkor a szolgáltatók alatt lévő számok segítségével lapozhat.
Az üzemeltető fenntartja a jogot a kategórián belüli találati lista sorrendjének kialakítására egy automatizmus segítségével, ami különböző tényezőket vesz figyelembe.


Ha bővebb információt szeretne kapni a szolgáltatóról, akkor kattintson a szolgáltató képére vagy nevére. Ekkor a szolgáltató oldalára jut el, ahol a szolgáltatóról illetve szolgáltatásairól részletesebb tájékoztatást kaphat.

A szolgáltatás keretén belül a felhasználók a szolgáltatóról nyilvános, bárki által megtekinthető értékeléseket helyezhetnek el, melyet indokolt esetben az üzemeltető moderálhat. A regisztrációval a szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi, hogy az értékelések tartalmazhatnak elmarasztaló véleményt, kritikát és a szolgáltató szolgáltatásának elégtelenségét visszajelző minősítést. Ugyanakkor kifejezetten negatív értékelés teljesen anonim módon nem tehető.
Az üzemeltető kizárólag az obszcén, megfogalmazásában indokolatlanul bántó értékeléseket törli! A szolgáltatás keretein belül történő véleménynyilvánítás nem tükrözi az üzemeltető véleményét. Amennyiben a szolgáltatásban a vélemény kapcsán bármilyen más igénye merül fel, azt kizárólag az értékelővel szemben érvényesítheti!
Az értékelések egyébként kizárólag az értékelő kérésére, vagy a profil törlésével, illetve bírósági vagy egyéb hivatalos kötelezésre távolíthatóak el a weboldalról, illetve abban az esetben, ha a szolgáltató kétséget kizáróan bebizonyítja, hogy az értékelés nem valós történéseken vagy tévedésen alapul. Amennyiben az értékelést adó személy bizonyíthatóan nem üzemeltetőn keresztül került a szolgáltatóval kapcsolatba, úgy az ő értékelése is törölhető. A szolgáltatás ennek tudatában és a weboldal ezen működésének kifejezett tudomásul vételével fogadja el a jelen ÁSZF-et.
Az üzemeltető csupán szúrópróbaszerűen, illetve akkor ellenőrzi a felhasználói tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben az üzemeltető a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és szabadon dönt a tartalom eltávolításáról, illetve a szolgáltató weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy a szolgáltató regisztrációjának törléséről.
A szolgáltatótól ajánlatot kérő, illetve szolgáltatást megrendelt felhasználónak lehetősége van olyan véleménynyilvánításra is, mely nem jelenik meg az adatlapon. Több negatív vélemény esetén az üzemeltető fenntartja a jogot szolgáltató hozzáférésének korlátozására, vagy regisztrációjának törlésére. Az üzemeltetőnek a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem áll módjában kiadni a szolgáltatónak a felhasználó adatait.

Az értékelés előtt a felhasználónak be kell lépnie a rendszerbe. Ezt a felahasználó csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációhoz email cím, Facebook – vagy Google fiókra van szükség. A regisztrációt a "Regisztráció" menüpont alatt találja. A regisztrációt az e-mail cím, Facebook fiók vagy Google fiók azonosítja, azaz minden e-mail címet, Facebook – és Google fiókot csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!
A regisztrációt követően az oldalra belépve 1-től 5-ös skálán illetve szövegesen értékelhetik a felhasználók a szolgáltatókat.

Ha Ön regisztrált felhasználó, de elfelejtette a jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.

Belépést az "Belépés" menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a Belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja a weboldalt.

A „Térképes kereső gomb” segítségével város, kategória, a szolgáltatás neve és leírása alapján lehet keresni. Ezen a felületen térképen megjelenítve jelennek meg a szolgáltatók. A szolgáltatás helyét egy piros gombostű jelzi. A gombostűre kattintva megjelenik a szolgáltató neve, kategóriája, értékelése, címe és egyéb elérhetőségei. Ezekre kattintva a felhasználó kapcsolatba léphet a szolgáltatóval.

A felhasználói ajánlatkérés, ajánlati kötöttség, a felhasználói megrendelés elfogadásának jogkövetkezményei, elállás, jótállás és szavatosság

A weboldal célja, hogy a szolgáltató szolgáltatásait, és elérhetőségét, az oldal felhasználói számára eljuttassa, könnyen elérhetővé tegye. A weboldal felhasználóitól érkező megrendelésekhez jusson, és azokat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon és etikai szabályok betartásával teljesítse.
Amennyiben a szolgáltatóhoz felhasználói ajánlatkérés érkezik, a szolgáltató a szolgáltatáson keresztül köteles a munka részleteinek egyeztetésére. A szolgáltató a részletek egyeztetése során megadott feltételek tekintetében ajánlati kötöttség terheli, az abban közöltek betartására köteles. Amennyiben a szolgáltató a munkát elvállalja, és azt a felhasználó a megbeszélt feltételekkel megrendeli, a felek között vállalkozási szerződés jön létre, amelynek eredményeképpen a szolgáltató köteles a munka elvégzésére.
Tekintettel arra, hogy a felhasználói megrendelés távollévők között, elektronikus úton jön létre, a felhasználó a munka megkezdéséig elállhat a szerződéstől.
A szolgáltatót az elvégzett munka vonatkozásában szavatosság, jótállás terheli.
A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év. A szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Hibás teljesítés esetén a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül a felhasználó a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 2 hónapon belül köteles tájékoztatni az szolgáltatót.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok és a jótállás érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén az esetlges visszaküldés postaköltsége) a szolgáltatót, illetve ha a felhasználó hozzá fordul, akkor a gyártót, előállítót terhelik. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény, kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik a felhasználót.
A felhasználó a termék, illetve a munka minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szolgáltató és a felhasználó közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt érhető el: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html


A szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik, felelősség

A szolgáltatót terheli a felelősség a szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható. Minden szolgáltató köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más szolgáltatókkal, a felhasználókkal és az üzemeltetővel szemben tiszteletteljesen viselkedni. A szolgáltatás használatával a szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatást nem használja más szolgáltatók, a felhasználók és az üzemeltető zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon mások személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza azokat a szolgáltatókat, akik a fenti feltételeket megsértették.
Az üzemeltető törekszik a szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.
Az üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
Amennyiben a szolgáltató magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a szolgáltató köteles minden, az üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és a üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az üzemeltetőt a szolgáltató bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A jelen szerződés megszűnése, a szolgáltató elállási joga

Az üzemeltető törölheti a regisztrációt és valamennyi, a szolgáltató profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a szolgáltató megszegi a jelen szerződés feltételeit. Ilyenkor a szolgáltató adatai és a profilhoz tartozó információk további 5 évig megmaradnak a rendszerben, azonban nem nyilvánosak, és az 5 év elteltével automatikusan törlődnek.
szolgáltató tudomásul veszi, hogy az ÁSZF megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A üzemeltető kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a szolgáltató jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a profilt.
A regisztráció bármely okból történő törlése esetén a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik.
A jelen szerződés a szolgáltató elállásával is bármikor megszüntethető.