Írja be, mit keres

Felhasználási feltételek - Meglelem.hu


Dóczi János e.v. (info@meglelem.hu; továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltett www.megelem.hu domain alatt elérhető Meglelem.hu információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, továbbiakban: weboldal vagy web szolgltatás) és a bármely elemének erre alkalmas eszközön történő megjelenítésével Ön (továbbiakban: felhasználó) egyidejűleg elfogadja az alábbi felhasználási szabályzat keretében meghatározott használati feltételeket:
A szolgáltatás célja a szolgáltatók és a megrendelők egymásra találásának segítése, kapcsolat felvétele, a szolgáltatók megrendelők általi értékeléséhez felület biztosítása.
A szolgáltatás elnevezése, kialakítása, megjelenése, a benne található adatbázis, azaz a szolgáltatás teljes tartalma szerzői jogvédelem, valamint az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogszabályi rendelkezések hatálya alatt áll.

A szolgáltatástól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.) kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
Az üzemeltető a weboldalon található szolgáltatókkal szerződéses kapcsolatban áll, a szolgáltatók jellemzően ellenszolgáltatás fejében veszik igénybe az üzemeltető szolgáltatását. Amennyiben a felhasználó a weboldal keretében feltüntetett telefonszámon lép kapcsolatba a szolgáltatóval, az üzemeltető közvetítésével történik a hívás, annak adatait (hívást kezdeményező hívószáma, hívás ideje és időtartama, hívás tartalma) az üzemeltető rendszerében tárolja. Az üzemeltető a Szolgáltatás színvonalának ellenőrzése, és a szolgáltatóval fennálló szerződése teljesítése érdekében kapcsolatba lép a felhasználóval, és visszajelzést kér a felhasználótól. A telefonszámok, amelyről az üzemeltető a felhasználót hívhatja: 06309755654. A szolgáltatókkal telefonos kapcsolatfelvételre csak hívószám kijelzéssel van lehetőség.

Ajánlatkérés, felhasználói profil és regisztráció

Ajánlatkérésre, azaz a felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatás feltételeire vonatkozó információkérésre nem csak regisztrációval van lehetőség.
A későbbiekben az e-mail cím, Facebook fiók vagy Google fiók szolgál a felhasználó azonosítására, tehát ugyanazon e-mail címmel, Facebook fiókkal vagy Google fiókkal történő ajánlatkérések ugyanazon felhasználói profilban tárolódnak.
A profilba történő belépés az üzemeltető által e-mailben megküldött link lekattintásával lehetséges. A megadott e-mail címhez kapcsolódó postafiók biztonságáért az üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget!
Az üzemeltető a felhasználók számára lehetőséget nyújt az általa meghatározott keretek között a szolgáltatók tevékenységének minősítésére (szövegesen és 1-5-ig terjedő csillagok formájában) a szolgáltatás keretén belül (Értékelések). Az Értékelés elküldésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul annak szolgáltatás keretében történő megjelenítéséhez, és minden – polgári és büntetőjogi – felelősséget vállal annak tartalmát illetően.
Értékelés elhelyezhető Facebook - vagy Google regisztráció használatával, az értékelés leadása után automatikusan megjelenik a szolgáltató adatlapján.
Értékelés tehető az info@meglelem.hu címre az az üzemeltetőnek történő megküldéssel is, mely esetben a küldő neve kerül feltüntetésre, az email cím nem kerül nyilvánosságra, azonban az üzemeltető rendszerében rögzítésre kerül.
Értékelés tehető továbbá a telefonos operátorokon keresztül, mely során a felhasználó hozzájárulása esetén a nyilatkozott név kerül feltüntetésre. Egyéb esetben a név helyén az Ajánlatkérő megnevezés szerepel, azonban ezekben az esetekben is összekapcsolható az értékelés az üzemeltetőnél tárolt, felhasználó által a szolgáltató felé indított hívás adatokkal (felhasználó telefonszáma), amely azonban a weboldalon nem kerül megjelenítésre.
Az üzemeltető ezen tartalmak vonatkozásában nem ellenőrzi a felhasználói bejegyzések valóságtartalmát, és semminemű felelősséget nem vállal az értékelések tartalmáért. Az értékelés minden látogató számára látható és a későbbiekben nem változtatható meg. Aki mások jó hírét megalapozatlanul kockáztató visszajelzést ad, felelősséggel tartozik ezért, akár bírósági per esetén is.
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatóknak különös érdeke fűződik ahhoz, hogy a weboldal keretén belül róluk reális kép alakuljon ki, a 3 vagy ennél kevesebb számú csillagot tartalmazó, negatív tartalmú Értékelés csak a weboldalon keresztül történt ajánlatkérés/megrendelés esetén lehetséges, és a szolgáltatóknak lehetőséget ad az üzemeltető a negatív értékeléssel kapcsolatos ellenbizonyításra.

Moderáció és felelősség vállalás

Az üzemeltető saját döntése alapján vagy jelzés esetén a valószínűsíthetően jogsértő, vagy érdekeit sértő tartalmat szükség esetén eltávolítja, és fenntartja a jogot az értékelések törlésére illetve módosítására, amennyiben értelmezése szerint az ellenkezik a szolgáltatás megfelelő használatával, vagy az alábbi kritériumoknak eleget tesz:
Az értékelésben elérhetőség található. Elérhetőségnek számít, nem kizárólagosan: email cím, telefonszám, weboldal címe.
Obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz.
Gyűlöletkeltő vagy uszító jellegű.
Egy szolgáltató kampányszerű lejáratására irányul.
A szolgáltató által bizonyítottan tévedésen vagy nem valós tényeken alapul.
Az üzemeltető jogosult – akár előzetes figyelmeztetés nélkül a felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Erre vonatkozó végrehajtandó hatósági vagy bírósági döntés hiányában az üzemeltető kizárólagos joga annak megítélése, hogy valamely tartalom vagy felhasználói magatartás törlése szükséges-e.
Az üzemeltető a szolgáltatás keretén belül a szolgáltatók által magukról nyilvánosságra hozni kívánt adatokat és információkat jeleníti meg a szolgáltatók adatlapjain. Az üzemeltető az esetlegesen ezen információközlésből eredő károkért, továbbá a szolgáltató eljárásáért, és/vagy az általa okozott károkért felelősséget nem vállal.
A felhasználót terheli a felelősség a szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható. Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és az üzemeltetővel szemben tiszteletteljesen viselkedni. A szolgáltatás használatával a felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatást nem használja más felhasználók és az üzemeltető zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére, csalás megvalósítására, vagy bárminemű egyéb visszaélésre. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza azokat a felhasználókat, akik a fenti feltételeket megsértették.
Az üzemeltető kizárja a felelősségét a szolgáltató tevékenységével összefüggésben. A szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan bárminemű igényérvényesítés csak és kizárólag a szolgáltatóval szemben lehetséges. Az üzemeltető igyekszik mediációs és esetenként jogi segítséget nyújtani a viták rendezéséhez, azonban egyezség hiányában kizárólag a szolgáltató tartozik felelősséggel a saját tevékenységéért, eljárásáért, az általa elvégzett munka, illetve szolgáltatás minőségéért.
Az üzemeltető törekszik a szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.
Az üzemeltető Dóczi János e.v. és a weboldal tartalmára vonatkozóan kizárólag magáncélú felhasználásra ad engedélyt, mely felhasználás keretében a weboldal rendeltetésszerű használatával velejáró egyedi lehívás és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözés, továbbá a nem kereskedelmi célból történő lementés és kinyomtatás engedélyezett.
Ezen túl a weboldal bármely tartalmi eleme csak a szabad felhasználás jogszabályban meghatározott eseteiben kerülhet felhasználásra, azonban a felhasználás csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Bármely ettől eltérő, a weboldal tartalmára vonatkozó felhasználás – beleértve a weboldal bármely oldalára mutató link más weblapon történő elhelyezését is – az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyéhez, és az abban meghatározott formához kötött. Jogosulatlan felhasználás esetén az üzemeltető minden esetben él a büntető és polgári jogvédelem eszközeivel, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást kezdeményez.
Az üzemeltető a weboldalon elérhetővé tesz általa kiválasztott mások által közzétett tartalmakat közvetlen linkek útján, mely tartalmakat kizárólag a link elhelyezésekor ellenőrzi, így a linkelt tartalom esetleges megváltozása esetén annak tekintetében felelősséget nem vállal, és jogsértő tartalomra történő linkelés esetén az erre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon történő jelzést követően a linket haladéktalanul eltávolítja.
Az üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
A felhasználók adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.
Az ügyfélszolgálattal az Információ menüpontban található elérhetőségeken keresztül lehet felvenni a kapcsolatot.